Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0107/02/2019/ZK

Usnesení: 0107/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-27
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

  • Dodatek č. 28 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, dle materiálu ZK-02-2019-27, př. 1
  • Dodatek č. 32 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-02-2019-27, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz