Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0108/02/2019/ZK

Usnesení: 0108/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-28
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-28, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz