Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0110/02/2019/ZK

Usnesení: 0110/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-30
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2019-30, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz