Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0111/02/2019/ZK

Usnesení: 0111/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-31
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Rouchovany souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku par. č. 1529/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 63 m2 v k. ú. Heřmanice u  Rouchovan a obci Rouchovany ve prospěch Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-31, př.  1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz