Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0114/02/2019/ZK

Usnesení: 0114/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-35
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1831 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-35, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz