Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0115/02/2019/ZK

Usnesení: 0115/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-36
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 355/05/2010/ZK tak, že se text:

  • "Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 552/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, par. č. 552/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 602 m2, par. č. 552/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, par. č. 552/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2, par. č. 552/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 44 m2, par. č. 552/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, par. č. 571/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 530 m2 a par. č. 571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, vše v k. ú. a obci Lesonice, dle geometrického plánu č. 218-7503/2009 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice"

se nahrazuje textem:

  • "Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice pozemky par. č.  552/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, par. č. 552/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 462 m2, par. č. 552/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, par. č. 552/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2, par. č. 552/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2, par. č. 552/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, par. č. 571/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 418 m2 a par. č. 571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 90 m2, vše v k. ú. a obci Lesonice"
schvaluje

Dodatek č. 1832 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-36, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz