Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0116/02/2019/ZK

Usnesení: 0116/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-37
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2019-37, př. 1 z vlastnictví České republiky a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz