Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0117/02/2019/ZK

Usnesení: 0117/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-34
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

  • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-34, př. 1;
  • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-34, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz