Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0118/02/2019/ZK

Usnesení: 0118/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-38
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" dle materiálu ZK-02-2019-38, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz