Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0119/02/2019/RK

Usnesení: 0119/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-35
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz