Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0119/02/2019/ZK

Usnesení: 0119/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-39
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2018/2019, na opravy silnic po zimní sezoně a na realizaci investičních akcí mostů;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 50 000 000 Kč, z toho:
    • na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2018/2019, částka 20 000 000 Kč;
    • na zajištění oprav po zimě dle seznamu ZK-02-2019-39, př. 2, částka 30 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 100 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu ZK-02-2019-39, př. 4;
  • převod finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty určené na financování projektů „II/406 Dvorce - Telč, 1 stavba“- a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba“ s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz