Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0120/02/2019/ZK

Usnesení: 0120/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-40
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 370 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-40, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-40, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz