Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0121/02/2019/ZK

Usnesení: 0121/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-41
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-41, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-02-2019-41, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz