Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0122/02/2019/ZK

Usnesení: 0122/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-42
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

závazek Kraje Vysočina na zabezpečení finančního krytí veřejných zakázek Krajské knihovny Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny, a to formou poskytnutí mimořádných finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Kultura pro rok 2020 Krajské knihovně Vysočiny ve výši do 28 400 000 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz