Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0123/02/2019/RK

Usnesení: 0123/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-39
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-02-2019-39, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz