Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0124/02/2019/RK

Usnesení: 0124/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-40
Rada kraje
rozhoduje

  • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2019-40, př. 1;
  • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2019-40, př. 1;
  • uzavřít s Pardubickým krajem smlouvu o podmínkách provedení stavby dle materiálu RK-02-2019-40, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz