Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0124/02/2019/ZK

Usnesení: 0124/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-44
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 12  000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12  000 000 Kč na vybavení rekonstruovaného objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace;
  • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-44, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz