Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0125/02/2019/ZK

Usnesení: 0125/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-45
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 4;Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz