Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0126/02/2019/RK

Usnesení: 0126/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-42
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o podnájmu dle materiálu RK-02-2019-42, př. 1upr1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz