Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0127/02/2019/RK

Usnesení: 0127/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-44
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina, na straně nájemce a uživatele:

  • nájemní smlouvu na užívání pozemků st. par. č. 651, par. č. 5319/23, par. č. 5319/24 a par. č. 5319/25 v k. ú. Habry, a to od 1. 3. 2019 na dobu neurčitou, kde roční výše nájemného činí 6 463 Kč, s tím, že nájemné za období od 1. 3. do 30. 9. 2019 činí 3 790 Kč, které musí být uhrazeno před podpisem smlouvy dle materiálu RK-02-2019-44, př. 1;
  • dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci (pozemků st. par. č. 651, par. č. 5319/23, par. č. 5319/24 a par. č. 5319/25 v k. ú. Habry) za období od 1. 7. 2018 do 28. 2. 2019 v celkové výši 4 303 Kč dle materiálu RK-02-2019-44, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz