Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0127/02/2019/ZK

Usnesení: 0127/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-47
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu ZK-02-2019-47, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz