Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0128/02/2019/RK

Usnesení: 0128/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-43
Rada kraje
rozhoduje

  • zveřejnit záměr výpůjčky nemovitých věcí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec v k. ú. Daňkovice a v k. ú. Sněžné na Moravě, včetně jejich součástí a příslušenství na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2019-43, př. 1;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na dobu určitou do 31. 3. 2019 dle materiálu RK-02-2019-43, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz