Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0130/02/2019/RK

Usnesení: 0130/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-46
Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Aktivně a zdravě pro seniory na Vysočině podpořeného z  Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2018 dle materiálu RK-02-2019-46, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz