Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0130/02/2019/ZK

Usnesení: 0130/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-51
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-51, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-51, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz