Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0131/02/2019/ZK

Usnesení: 0131/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-52
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2019-52, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz