Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0132/02/2019/RK

Usnesení: 0132/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-48
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu dle materiálů RK-02-2019-48, př. 1 a RK-02-2019-48, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz