Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0132/02/2019/ZK

Usnesení: 0132/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-49
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu „Provozování domácí hospicové péče 2019“ subjektům, na projekt a ve výši 14 995 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-49, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-49, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz