Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0133/02/2019/ZK

Usnesení: 0133/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-53
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-53, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz