Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0135/02/2019/RK

Usnesení: 0135/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-51
Rada kraje
rozhoduje

o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, se sídlem U Elektrárny 1965, IČO 00511676, dle materiálu RK-02-2019-51, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz