Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0135/02/2019/ZK

Usnesení: 0135/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-55
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-55, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz