Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0137/02/2019/RK

Usnesení: 0137/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-53
Rada kraje
ruší

usnesení č. 1912/31/2018/RK;

rozhoduje

uzavřít Deklaraci o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“ dle materiálu RK-02-2019-53, př. 1.



Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz