Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0137/02/2019/ZK

Usnesení: 0137/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-57
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 3 551 520 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 3 433 860 Kč na rok 2019 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz