Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0138/02/2019/ZK

Usnesení: 0138/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-58
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2019-58, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz