Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0139/02/2019/RK

Usnesení: 0139/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-55
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající:

  • v úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 (kapitola Sociální věci) z důvodu sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2019 dle materiálu RK-02-2019-55, př. 1;
  • ve změně závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ dle materiálu RK-02-2019-55, př. 1;
  • ve změně závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ dle materiálu RK-02-2019-55, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz