Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0139/02/2019/ZK

Usnesení: 0139/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-59
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2019-59, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz