Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0141/02/2019/ZK

Usnesení: 0141/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-61
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle materiálu ZK-02-2019-61, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz