Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0142/02/2019/ZK

Usnesení: 0142/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-62
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

  • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018 dle materiálu ZK-02-2019-62, př. 1;
  • shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-02-2019-62, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz