Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0143/02/2019/ZK

Usnesení: 0143/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-63
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
  • poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 22908951 na projekt Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA dle materiálu ZK-02-2019-63, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-63, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz