Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0145/02/2019/RK

Usnesení: 0145/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-61
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o nákladech 1. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-02-2019-61, př. 1;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 1. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-02-2019-61, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz