Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0145/02/2019/ZK

Usnesení: 0145/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-65
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 ve výši 500 000 Kč na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-65, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-65, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz