Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0146/02/2019/RK

Usnesení: 0146/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-62
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-02-2019-62, př. 1, RK-02-2019-62, př. 2, RK-02-2019-62, př. 3 a RK-02-2019-62, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz