Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0148/02/2019/ZK

Usnesení: 0148/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-67
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-67, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-67, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-67, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz