Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0149/02/2019/ZK

Usnesení: 0149/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-68
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-68, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-68, př. 2;
  • neposkytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-68, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz