Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0150/02/2019/ZK

Usnesení: 0150/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-69
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ01942.0018 dle materiálu ZK-02-2019-69, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz