Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0151/02/2019/ZK

Usnesení: 0151/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-70
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura dle materiálů ZK-02-2019-70, př. 1, ZK-02-2019-70, př. 2 a ZK-02-2019-70, př. 3;

rozhoduje

o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura dle materiálů ZK-02-2019-70, př. 1, ZK-02-2019-70, př. 2 a ZK-02-2019-70, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz