Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0152/02/2019/RK

Usnesení: 0152/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-67
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 4 dle materiálu RK-02-2019-67, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 5 dle materiálu RK-02-2019-67, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2019-67, př. 1 a RK-02-2019-67, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 4 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 5 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-02-2019-67, př. 1 a RK-02-2019-67, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz