Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0153/02/2019/ZK

Usnesení: 0153/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-76
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-76, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ ve složení:

ČSSD - Dagmar Nejedlá (ZR), Vladimír Černý (TR);

KDU-ČSL – Pavel Janoušek (ZR); Jana Houšková (PE);

ODS – Václav Klátil (PE);

KSČM – Josef Zahradníček (TR); Jaroslav Píša (JI);

SPV – Pavel Pacal (TR); Zdeněk Navrátil (ZR);

ANO 2011 - Ivana Čepičková (JI); František Smažil (ZR);

SPD + SPO - Ctibor Čepička (JI); Miroslav Bašta (TR);

  • Josefa Nedvěda (JI, ODS) předsedou řídicího výboru Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“,
  • garantem Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz