Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0155/02/2019/ZK

Usnesení: 0155/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-78
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-78, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ ve složení:

ČSSD - Antonín Daněk (PE), Marie Kružíková (JI);  

KDU-ČSL – Kateřina Slavětínská (JI); Jaroslav Hrubý (TR);

ODS – Olga Fialová (HB); Josef Jelínek (ZR);

KSČM – Monika Jordánová (JI); Lenka Vytisková (PE);

SPV – Lenka Mikletičová (JI); Eva Požárová (JI);

ANO 2011 - Ivana Michálková (TR);

SPD + SPO - Michal Suchý ml. (JI); Petr Bašta (TR);

  • Evu Šimečkovou (ZR, ANO 2011) předsedkyní řídicího výboru Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“;
  • garantem Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu a zástupcem garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz