Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0156/02/2019/ZK

Usnesení: 0156/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-79
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-79, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ ve složení:

ČSSD - Pavla Kučerová (ZR), Petr Běhunek (JI);  

KDU-ČSL – Pavla Krejzlová (ZR); Pavel Pípal (PE);
ODS – Hana Fexová (JI); Jiří Hormandl (PE);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR); Milan Plodík (HB);

SPV - Pavel Hájek (PE);

ANO 2011 - Pavel Franěk (TR); Jaroslav Drahoš (JI);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); František Zítka (ZR);

  • Zdeňku Markovou (ZR, SPV) předsedkyní řídicího výboru Programu „INVESTUJME V  SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“,
  • garantem Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz