Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0188/05/2018/RK

Usnesení: 0188/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-04
Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 480 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 480 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci;
  • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2018-04, př. 1, RK-05-2018-04, př. 2;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 480 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz